REJESTRACJA ODWIEDZAJĄCYCH

Wypełnienie fdormularza uprawnia do bezpłatnego wstępu na Targi Packaging Innovations. Każdy Uczestnik wypełniaoddzielny formularz.

Logo
  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9 w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz ich dalszego przetwarzania w celach statystycznych. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia (Ustawa z d
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9. Jestem świadom/świadoma, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 7) ustawy o ODO.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Targi w Krakowie Sp. z o.o., s siedzibą w Krakowie, ul Galicyjska 9,w celu korzystania z usługi "Newsletter". Jestem świadom/świadoma prawa odstępu do trści moich danych i możliwości ich poprawienia, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi"Newsletter".
(*) pola wymagane